Audi RS3 8V FL 2018 Sedan - Ara blue - Warsaw - Poland